Spotkanie handlowców z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów


Co to gwarancja, rękojmia oraz reklamacja mieli okazję dowiedzieć się nasi Handlowcy podczas spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

Poznaliśmy zakres obowiązków, instytucje z którymi współpracuje rzecznik oraz w jaki sposób możemy rościć swoich praw. Pani Rzecznik przybliżyła specyfikę swojej pracy, nie tylko podczas prelekcji, ale też podając praktyczne przykłady swoich działań. Dowiedzieliśmy się, jaka jest skala, jakie są rozmiary jej działalności. Mieliśmy również okazję porozmawiać z panem Starostą Tomaszem Krancem, który zaprosił nas do swojego gabinetu. (P.J.)