„MONIUSZKO PATRIOTYCZNIE I NA WESOŁO” – projekt edukacyjny.


Włączając się w obchody Roku Moniuszkowskiego 2019, Biblioteka szkolna zakończyła realizację projektu edukacyjnego, poświęconego Stanisławowi Moniuszko, polskiemu kompozytorowi i dyrygentowi.

Projekt obejmował szereg działań, mających na celu popularyzację wiedzy o życiu i twórczości kompozytora, a realizowany był we współpracy z nauczycielami przedmiotów.

Użytkownicy naszej biblioteki mogli obejrzeć wystawę „2019 rokiem Stanisława Moniuszki. Moniuszko znany i nieznany”.

Uczniowie klas pierwszych technikum na lekcji muzyki, wzięli udział w quizie przygotowanym w aplikacji Kahoot pt. „Jak dobrze znasz Stanisława Moniuszko”. Młodzież mogła sprawdzić – w formie zabawy – swoją wiedzę o życiu i twórczości kompozytora. Troje uczniów w każdej klasie, z największą liczbą punktów, zostało nagrodzonych oceną bardzo dobrą z przedmiotu, a zwycięzca dodatkowo otrzymał słodką niespodziankę.

Przeprowadzono również konkurs p.n. „MEMem w Moniuszkę”. Uczestnicy konkursu, wykorzystując narzędzia aplikacji internetowych, tworzyli humorystyczne MEMy dotyczące życia i (lub) twórczości kompozytora. Komisja konkursowa w składzie: pani Aleksandra Tabaka – Hoffmann, pani Joanna Wesołowska, pani Beata Hallas, dokonała oceny 37 prac zgłoszonych do konkursu.

Zdecydowano o przyznaniu dwóch równorzędnych zwycięstw uczennicom: Amelii Hnat z klasy 1 Tf5 i Nikoli Szałek z klasy 1Tg5. Wśród wyróżnionych uczniów znalazły się prace: Angeliki Maciejewskiej i Patryka Szymańskiego z klasy 1Tg5 oraz Marcela Durdynia z klasy 2 bs2.

Zwyciężczynie oraz wyróżnieni w konkursie otrzymali z rąk Pani dyrektor Izabelli Krystkowiak pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, zaangażowanym w realizację naszego projektu. Osobne podziękowania kierujemy pod adresem pani Oli Tabaki – Hoffmann, która skutecznie promowała wśród uczniów nasz konkurs.