Rok 2020 rokiem 100-lecia szkoły


HISTORIĄ INSPIROWANI to hasło obchodów 100-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, które zainaugurowano UROCZYSTĄ RADĄ PEDAGOGICZNĄ 7 stycznia 2020 roku.
Rozpoczęcia roku jubileuszowego, w obecności wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, dokonał symbolicznie NAUCZYCIEL SENIOR  Wojciech Purczyński, po czym dyrektor  Zbigniew Smoliński wygłosił mowę wprowadzającą wszystkich w ten wyjątkowy czas.

Wicedyrektor Izabella Krystkowiak przedstawiła projekt obchodów skierowany do całej społeczności szkolnej, którego wydarzenia zaplanowano na 12 miesięcy. Prezentacja poprzedzona była projekcją efektownego intro stulecia.

Oto najistotniejsze punkty projektu:

 1. Studniówka z akcentami 100-lecia
 2. Marsz z kijami nordic walking 100/100
 3. Prezentowanie historii szkoły w prasie lokalnej i na stronie szkolnej
 4. Uruchomienie „kawiarenki pod chmurką”
 5. Dzień Samorządności w stylu lat 20 XX w. – inicjatywy klasowe na 100- lecie
 6. Świetlica w stylu lat 60 XX w.
 7. Gra miejska – Śladami historii
 8. Wmurowanie KAPSUŁY CZASU przy okazji uroczystego pożegnania maturzystów
 9. Teleturniej Milionerzy – pytamy o historię szkoły
 10. Konkurs o nagrodę dyrektora szkoły – Fotografie stulecia
 11. Wystawa historyczna
 12. Gala jubileuszowa
 13. Projekty ekopracowni
 14. Innowacje- spojrzenie w przyszłość – wykłady w ramach współpracy z Politechniką Poznańską
 15. Dzień Patrona- nakreślenie wizji rozwoju szkoły  oraz poznanie szkolnego hymnu w nowej odsłonie
 16. World Postcrossing – uczniowie wysyłają pocztówki z informacją o „naszym” 100-leciu do szkół średnich z całego świata prosząc o nadsyłanie życzeń (punkt dodany w kuluarach po uroczystości)

Szczególnym elementem spotkania było  pamiątkowe zdjęcie nauczycieli i pracowników. Radę zakończono kawą i poczęstunkiem,  po czym miał miejsce pokaz świetlny widoczny na niebie nie tylko w mieście, ale też daleko poza jego granicami.

Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania. Wydarzenia koordynować będą zaangażowani w projekt nauczyciele.

Izabella Krystkowiak