XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej


Dnia 9 stycznia 2020 r. w Zespole Szkól nr 1 w Wągrowcu odbył się etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W olimpiadzie wzięło udział 12 uczniów klas technicznych. Wynik testu 80 % poprawnych odpowiedzi dawał szansę na zakwalifikowanie się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu.

Z radością  informujemy, że do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 wspaniałych uczniów:

1 miejsce Weronika Rudnik– klasa II Te,

2 miejsce Jonatan Maćkiewicz – klasa III Tm,

2 miejsce Michał Radziątkowski– klasa III Tm,

3 miejsce Jakub Kozubek – klasa II Te.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą olimpiadą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast Główny Komitet Olimpiady wiedzy Ekologicznej działa w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody.

Cieszymy się, że nasi „Eko-uczniowie” dołączyli do licznej olimpijskiej rodziny.

Nagrody i dyplomy uczniom wręczyła dyrekcja ZS nr 1 w Wągrowcu: Pan dyrektor Zbigniew Smoliński i Pani Izabela Krystkowiak.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożyli również opiekunowie zwycięskiej drużyny Pani Monika Janas-Cieszyńska i Pani Beata Klapiszewska-Kaźmierczak.