GIGANCI LIDERAMI DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH


23 stycznia uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w powiatowym konkursie na temat: „Czym jest smog i jak z nim walczyć”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Konkurs polegał na wykonaniu spotu filmowego wyjaśniającego, czym jest smog, jakie są jego konsekwencje oraz metody walki z nim. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz wyrobienie zdolności identyfikowania źródeł zanieczyszczenia powietrza. Niewątpliwie nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, jedna grupa nagrała ambitny reportaż anty-smogowy, druga ciekawy i zaskakujący teledysk.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I Miejsce Bursa Szkolna Dawid Brant, Wiktoria Szychta, Karolina Piotrowska, Natalia Nowakowska, Bartłomiej Jabłoński, Antoni Maślanka ( uczniowie naszej szkoły)

II Miejsce ZS nr 1 w Wągrowcu – Matylda Faustmann, Norbert Dobrogojski, Aleksandra Bejenkowska, Kaja Miler, Matylda Kluczyńska – klasa ITF

II Miejsce ZS nr 1 w Wągrowcu Kacper Maciejewski, Patryk Budny, Łukasz Pochylski, Jakub Januchowski – klasa I TŻ

Cieszy nas fakt, że jest tak duże zainteresowanie tematyką antysmogową i samą kampanią! Wierzymy, że przełoży się to na wzrost świadomości zagrożeń wynikających ze smogu i kolejne działania przeciwdziałające temu zjawisku.

Obydwa zespoły wraz z opiekunem Panią Moniką Janas – Cieszyńską deklarują obecność w kolejnych projektach.