Giganci w urzędach


Giganci nie próżnują, z promocją idei transplantacji dotarli także do wągrowieckich urzędów.

We wtorek 25 lutego br. zostali przyjęci przez pana Tomasza Kranca Starostę Powiatu Wągrowieckiego. W spotkaniu udział wzięli również dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu dr Przemysław Bury oraz Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Podczas spotkania Giganci poinformowali o swojej działalności w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców na temat transplantacji i rozdali urzędnikom oświadczenia woli.

W czwartek 27 lutego br. uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci w Urzędzie Miasta, przez Burmistrza Wągrowca pana Jarosława Berendta. Idea transplantacji cieszy się wśród wągrowieckich włodarzy dużym poparciem. W czasie obu spotkań nie zabrakło ciepłych słów dotyczących kampanii DRUGIE ŻYCIE. Z pewnością takie wsparcie motywuje do dalszego działania!

Pamiętajmy – Dobro powraca!