Sad GIGANTÓW


Uczennice naszej szkoły kierunku Technikum Architektury Krajobrazu wraz z Panią Moniką Janas – Cieszyńską przystąpiły do konkursu „Tradycyjny sad”.

TRADYCYJNY SAD” to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych, realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Dotychczasowe działania naszego zespołu skupiły się na poznaniu procedur zakładania sadu. Dzięki współpracy z sadownikiem Panem Grzegorzem Sturmą, młodzież poznała tajniki zakładania i funkcjonowania sadu. Następnym etapem prac było dokształcenie się w dziedzinie gatunków rodzimych i pielęgnacji sadu. Po zapoznaniu się pod względem merytorycznym, uczennice zaczęły promować ideę zakładania sadu wśród swoich rówieśników. Pierwsze wykłady dziewczyny zaprezentowały w klasach technikum żywienia, gdzie oprócz prezentacji, konsumpcji dżemów, wyłoniono najlepsze zespoły kulinarne opracowujące nowatorskie przepisy wykorzystania produktów z sadu. Ekspertem kulinarnym była Pani Joanna Lorc, która wyłonił najlepsze prace konkursowe.

Kolejne prace dotyczyć będą promocji lokalnej, opracowania projektu nasadzeń oraz badań składu chemicznego gleby. Uczennice współpracować będą z pracownią chemiczną i Panią Beatą Klapiszewską – Kaźmierczak oraz pracownią architektoniczną pod wodzą Pana Jerzego Springera. Taka pomoc i współpraca z pewnością zagwarantuje nam sukces.

Warto dodać jeszcze, że Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, która promuje nauczanie Papieża Jana Pawła II i wspiera określone przedsięwzięcia społeczne, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Istotą przekazu papieskiego jest miłość, która objawia się w szeroko rozumianym szacunku do człowieka oraz respektowaniu praw płynących z odwiecznego porządku natury. W tym kontekście dbałość o czystość otaczającego środowiska i dbałość o zdrowie jest niezwykle ważnym przesłaniem dla młodzieży XXI wieku.

Poniżej galeria zdjęć dotychczasowych działań.