Historia Polaków w Niemczech


Giganci po raz kolejny zostali nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej  i sportowej”.

Organizatorem był Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod patronatem honorowym Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Laureaci: I miejsce – Wiktoria Klimczak z kl. III Tuf, III miejsce – Jagoda Nowicka z kl. I Tż5 oraz wyróżnienia: Marta Polega z kl. I Tl5, Małgorzata Janiszewska i Patrycja Stasia z kl. III Tuf.

Wręczenie nagród odbyło się podczas XXIV Targów Edukacyjnych w Poznaniu 6 marca b.r.

Celem tegorocznej edycji konkursu było wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Polaków w Niemczech.

Udział w konkursie dawał możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności oraz zachęcał do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji. Nagrodzone prace poświęcone były Barbarze i Jadwidze Jagiellonce, Annie Katarzynie Konstancji Wazównie oraz malarzowi Józefowi Brandtowi.

Serdecznie gratulujemy.