Projekt Cyfrowa Wielkopolsk@ zakończony!


W tym roku szkolnym 2019/2020 już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w rozgrywkach lig przedmiotowych. Projekt rozpoczął się w październiku i zakończył 30.04.2020 roku.

Działanie w postaci lig przedmiotowych, miało dostarczyć uczniom w zrozumiały i atrakcyjny sposób wiedzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: nauczyciel – uczeń z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności.

Druga edycja lig przedmiotowych rozgrywana była z matematyki,  języka polskiego, historii i geografii. Do projektu przystąpiły 24 szkoły ponadpodstawowe z Wielkopolski. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadali na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów. Mecze rozgrywane były na żywo w systemie teletransmisji w okresie od października do lutego. Pierwsze cztery mecze uczniowie rozgrywali w grupach trzyosobowych.  Niestety zaistniała sytuacja zmusiła również organizatorów do zmiany przebiegu rozgrywek. Dwie ostatnie rundy, pomimo nadzwyczajnych okoliczności udało się rozegrać zdalnie, z domu wybranych zawodników. Jednak w tych rozgrywkach ciężar odpowiedzialności nie spoczywał na grupie, tylko na pojedynczym uczestniku.

Uczniowie biorący udział w projekcie mieli możliwość zabawy, nauki oraz rywalizacji. Jednak nie tylko wiedza się liczyła, potrzebny był również łut szczęścia, ponieważ wystąpiły problemy techniczne i np. liga języka polskiego nie mogła wystartować w jednej z rozgrywek, tracąc tym samym możliwość uzyskania pkt.

Naszą szkołę reprezentowała liga matematyczna w składzie: Jonatan Maćkiewicz, Michał Radziątkowski, Mateusz Prus, Grzegorz Niedbalski, Mikołaj Wojtecki, Damian Skrzypek, Klaudiusz Mnichowski, Mateusz Powałowski, a opiekunem była Pani Barbara Tadeusz-Budnik.

Rozgrywki matematyczne dotyczyły działów:

 • Runda I: Liczby, zbiory.
 • Runda II: Funkcje, wyrażenia algebraiczne, ciągi.
 • Runda III: Równania i nierówności, układy równań.
 • Runda IV: Geometria analityczna i rachunek wektorów.
 • Runda V: Geometria na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Runda VI: Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka.

Liga historyczna: Nikodem Lisiecki, Alicja Maria Kruszewska, Maria Amelia Michalak, Cezary Piotr Cieślak, Krzysztof Filip Nowicki, Mateusz Piotr Prus, Grzegorz Niedbalski, a trenerem był Pan Robert Burdelski.

W tym roku liga historyczna walczyła z następujących działów:

 • Runda I: Starożytność (polityka i wojny).
 • Runda II: Historia Polski do XV wieku – Średniowiecze.
 • Runda III: Historia powszechna czasów nowożytnych (od XVI–XVIII wieku).
 • Runda IV: Historia Polski w XIX wieku (1795-1914).
 • Runda V: Druga wojna światowa 1939-1945.
 • Runda VI: Historia Polski po 1945 roku.

Liga języka polskiego: Kamila Kamińska, Jakub Knopf, Paweł Kowalewski, Kacper Darul, Bartosz Konwiński, Sebastian Hinc, Paweł Chruścicki, opiekun grupy Pani Magdalena Wekwert.

Rozgrywki dotyczyły:

 • Runda I:Literatura polska i europejska do końca XVIII w.
 • Runda II: Gramatyka i słownictwo współczesnego języka polskiego.
 • Runda III: Literatura polska i europejska od początku XIX w. do 1918 r.
 • Runda IV: Gwary, języki regionalne i odmiany społeczne polszczyzny.
 • Runda V: Literatura polska i europejska po 1918 r.
 • Runda VI: Historia języka polskiego.

Liga geograficzna: Marta Bartkowiak, Wiktor Jan Krawczyk, Marta Krawczyńska, Mikołaj Majchrzak, Natalia Sara Tomaszewska, Tobiasz Dziergas, Daniel Mateusz Dalkowski, Dominik Białożyński, opiekę nad grupą sprawował Pan Witold Wolański.

Zagadnienia:

 • Runda I: Geografia fizyczna.
 • Runda II: Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Runda III: Geografia społeczno-ekonomiczna.
 • Runda IV: Społeczeństwo i gospodarka Polski.
 • Runda V: Relacje człowiek – środowisko geograficzne.
 • Runda VI: Turystyka.

 Mamy nadzieję, że rozgrywki choć w części spełniły oczekiwania naszych uczniów, dobrze się bawili i poczuli dreszczyk emocji. Zdobyli dodatkową wiedzę, ponieważ zagadnienia wykraczały poza podstawę programową. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaciętej walki i uzyskanych wyników. Szczególnie gratulujemy lidze matematycznej i historycznej zajęcia IV miejsca. Liga języka polskiego wywalczyła 11 miejsce, a geograficzna 17 ( na 24 szkoły ponadpodstawowe).