Zakończenie roku szkolnego


Harmonogram odbioru świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając zasady przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia  określonych ograniczeń, nakazów  i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prosi o przestrzeganie zaleceń ustalonych dla spotkań z wychowawcami klas związanych z odbiorem świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.

Zasady obowiązujące uczniów podczas odbioru świadectw promocyjnych lub  ukończenia szkoły

  1. Po odbiór świadectwa może przyjść osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Do szkoły nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.
  3. Po wejściu do szkoły obowiązują zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.
  4. Po wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z urządzeń do dezynfekcji rąk.
  5. Zakazuje się tworzenia grup uczniów przed szkołą.
  6. Proszę o przestrzeganie harmonogramu wydawania świadectw (punktualne przybycie do szkoły).
  7. Świadectwa szkolne wydawali będą wychowawcy klas.

 

Harmonogram wydawania świadectw

Data Godzina Klasa i miejsce wydawania świadectw

 

 

Sala gimnastyczna szkoła
wejście od strony parkingu
Aula szkolna
wejście od strony parkingu przy sali 236
Sala gimnastyczna warsztaty
wejście główne do szkoły lub od strony parkingu
Sala 222
wejście od strony parkingu przy sali 225
Świetlica
wejście główne do szkoły lub od strony parkingu
Sala 226
wejście główne do szkoły
26.06.2020 11.30 I Tf5 I Tg5 I Ti5 I bs2 III Tl2 III Te
26.06.2020 12.00 III bs4 III bs3 III bs2 I Tuf III bs6 III bs1
26.06.2020 12.30 I Tm5 I Tl1 I b4 III Tph III Tm III Tż
26.06.2020 13.00 III Tuf I Tf I Te III Tl1 I Ti II Ti
26.06.2020 13.30 I Tma III bs5 II Te I Tż I Tl2 I Tż5
26.06.2020 14.00 II Tfh I b2 I b3 I b1 II Tmp I bs1
26.06.2020 14.30 II Tl I bs3 I bs4 II bs1 II Tż III Ti
26.06.2020 15.00 II bs2 II bs3 II bs4 II Tf I b5
26.06.2020 15.30-szkoła zaoczna II Tuk II Ta
26.06.2020 16.00-szkoła zaoczna