Koronawirus: podstawowe zalecenia obowiązujące w szkole.


  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  3. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce, mieć założoną maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta.
  4. W czasie przerwy obowiązuje maseczka/przyłbica zakrywająca nos i usta.
  5. Podczas trwania lekcji można maseczkę zdjąć, jednak po jej zakończeniu natychmiast założyć i dopiero wówczas można opuścić miejsce w ławce.
  6. Na całym terenie szkoły zaleca się zachowanie dystansu powyżej 1,5 m.
  7. Należy ograniczać przemieszczanie się pomiędzy skrzydłami szkoły i piętrami.
  8. Należy często a szczególnie po wyjściu z toalety i po dużej przerwie dokładnie myć lub dezynfekować ręce(instrukcje zamieszczono przy umywalkach).
  9. Osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły w wyjątkowych sytuacjach po podaniu w portierni swoich danych i celu przybycia. Osoby trzecie mają zakaz swobodnego poruszania się po szkole, czekają na konkretną osobę przy portierni.
  10. Przy wejściu do szkoły, umieszczono ważne telefony służb medycznych i epidemiologicznych.