Agresja Radziecka 1939


W dniu dzisiejszym przypada 81 rocznica Agresji Rosji Sowieckiej na Polskę, miała ona miejsce 17 września 1939 roku.

W czasie, gdy oddziały polskie toczyły wciąż walki z Wehrmachtem, wtargnęła na ziemie polskie Armia Czerwona. Agresor twierdził, że Polska weszła w stan anarchii i konieczne stało się wzięcie pod ochronę życie i mienie mieszkańców Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.

Aby uczcić pamięć żołnierzy, którzy stracili życie w starciach z Armią Czerwoną oraz tych, którzy zostali zamordowani, młodzież naszej szkoły złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem poległych w walce z okupantami w latach 1939-1945.

Na lekcjach historii przybliżono tematykę tych wydarzeń.