Dzień Nauczyciela


14.10.2020 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel przygotowały klasy: II Tf5 oraz III Tfh wraz z wychowawcami.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana dyrektora Zbigniewa Smolińskiego, który przywitał wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Życzenia w imieniu władz samorządowych złożył członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Pan Robert Woźniak. Podziękował za zaangażowanie oraz życzył wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Podczas uroczystości wręczone zostały również podziękowania za wieloletnią pracę, ponieważ nauczyciele oraz pracownicy administracyjni obchodzili jubileusze pracy zawodowej.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której nawiązano do wspomnień oraz z lekkim humorem przedstawiono obrady Rady Pedagogicznej. Życzenia wytrwałości, radości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz podziękowania za trud, serce oraz wkład wniesiony w edukację i wychowanie złożył Dyrekcji, całemu Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom szkoły – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor zaprosił wszystkich gości oraz młodych artystów na słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.