Funkcjonowanie szkoły w trybie zdalnym


Szanowni Uczniowie

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8.11.2020 ogranicza się w części funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować nauczanie zdalne i ustalić harmonogram zajęć.
W związku z powyższym ustalam plan pracy Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu w dniach 24.10.2020 do 08.11.2020:

1. Uczniowie Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia uczestniczą w nauczaniu zdalnym poprzez platformę MICROSOFT TEAMS wg planu lekcji na stronie Internetowej szkoły.

2. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN zajęcia praktyczne odbywające się u pracodawcy zostają na okres 2 tygodni zawieszone. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych prowadzone są zdalnie.

3. Uczniowie odbywający praktykę w warsztatach szkolnych (klasy I b1, I b3, II b1, II b3, II bs1, II bs3, III bs1, III bs3) uczestniczą w zajęciach praktycznych nauczanych zdalnie za pośrednictwem platformy MICROSOFT TEAMS.

4. Zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego ( kursy dokształcania młodocianych pracowników) odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z obowiązującym planem lekcji w CKZ.

5. Zajęcia realizowane w systemie zaocznym (szkoły policealne i liceum ogólnokształcące) odbywają się zgodnie z planem lekcji (zjazd w dniach 07.11.2020-08.11.2020) z wykorzystaniem platformy MICROSOFT TEAMS.

6. Uczniowie nie mający komputera w domu od poniedziałku mogą wypożyczać sprzęt w postaci laptopów lub tabletów po podpisaniu umowy użyczenia w sekretariacie CKZ ( umowę użyczenia podpisuje prawny opiekun ucznia).

Dyrektor
Zespołu Szkół nr1
Zbigniew Smoliński