Wizyta architektów krajobrazu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu


Dnia 21 października uczennice architektury krajobrazu uczestniczyły w sesji komisji Rady Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Celem spotkania było przybliżenie inicjatywy płynącej z realizacji projektu „Tradycyjny sad” wśród radnych naszego powiatu. Uczennice przedstawiły ideę i dotychczasowo podjęte działania dotyczące projektu, którego celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian drzew sadowniczych, ale również takiego sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt ma też za zadanie wzbogacenie puli zasobów genetycznych drzew starych odmian śliw oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Uczennice zostały miło przyjęte przez Włodarzy naszego powiatu, po krótkiej prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny na temat celowości przedsięwzięcia, po czym zapewniono nas, że znajdą się dodatkowe środki finansowe na krzewienie idei nasadzenia drzew owocowych rodzimych na innych terenach naszego powiatu. Owocna Rada otworzyła nam na przyszłość perspektywy dalszego rozwoju.