„SLEEVEFACE – ubierz się w książkę” – zakończenie konkursu fotograficznego


Konkurs zorganizowany przez Bibliotekę szkolną trwał przez cały październik. Na konkurs wpłynęło 31 fotografii.

Jury w składzie: Izabela Krystkowiak, Paulina Pankowska, Anna Przesławska,  zdecydowało się nagrodzić:

I miejsce – Natalia Krenz  2 Tf 

II miejsce – Julia Tucholska  3 Tfh

III miejsce – Joanna Andrzejewska  3 Tfh

oraz wyróżnić:

Anię Krawczak  1Tl

Nicolę Kruś  3 Tg5

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zechcieli wziąć udział w konkursie. Osobne podziękowania kierujemy do współpracujących z biblioteką: p. Pauliny Pankowskiej oraz p. Aleksandry Tabaki – Hoffmann, których uczniowie wzięli udział w konkursie.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po powrocie do szkoły.