Kapsuła Czasu


18 stycznia 2021 roku o godzinie 11.00 w murach Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w obecności Starosty Wągrowieckiego została złożona KAPSUŁA CZASU upamiętniająca jubileusz 100 –lecia placówki. To wydarzenie było domknięciem roku jubileuszowego pod hasłem: Historią inspirowani.

W kapsule czasu umieszczone zostały przedmioty związane z działalnością szkoły i aktualnymi sprawami. Zamknięto w niej także przesłania, skierowane do przyszłych pokoleń uczniów tej szkoły oraz materiały związane z naszym powiatem. Sporządzono akt złożenia, który podpisali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Dyrektor Szkoły Zbigniew Smoliński, przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego Cezary Cieślak i Jakub Kozubek oraz autorka wyróżnionego w konkursie „Przesłania do potomnych” Martyna Nawrocka. Nad umieszczeniem symboli naszych czasów w kapsule czuwała przedstawicielka administracji szkoły Ewa Leśniewska. Na koniec wicedyrektor ds. dydaktycznych Barbara Tadeusz- Budnik umieściła akt w kapsule, którą w murach szkoły złożył dyrektor Zbigniew Smoliński. Ostatnią cegłę wmurował kierownik gospodarczy Stanisław Kaczmarek, a wicedyrektorzy Maciej Bejnarowicz i Krzysztof Kasperkowiak przymocowali tablicę pamiątkową. Całość prowadziła wicedyrektor ds. wychowawczych Izabella Krystkowiak.

Wydarzenie odbyło się w niewielkim gronie i w reżimie sanitarnym, ale czuło się ponadczasowy, wyjątkowy wymiar tej chwili, która dawała poczucie wspólnoty i zadowolenia z dziejącej się na naszych oczach historii.

W roku 2020 wiele społeczność naszej szkoły podjęła szereg działań związanych z historią szkoły i 100. rocznicą jej utworzenia. Obchody rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku od UROCZYSTEJ RADY PEDAGOGICZNEJ i prezentacji Intro 100-lecia. Ukazał się również artykuł o historii szkoły w prasie lokalnej, odbyła się studniówka – nawiązująca w części artystycznej i dekoracjach do lat 20 – tych XX w., a w ramach zajęć języków obcych zredagowano i wysłano kartki z informacją o 100-leciu szkoły do 100 szkół z całego świata oraz zorganizowano Nieustający Konkurs Biblioteczny dotyczący historii szkoły.

Kilka miesięcy trwało stworzenie w ogrodach szkoły strefy relaksu zwanej „Kawiarenką pod chmurką”. Inicjatywa powstania tej przestrzeni rozwijającej świadomość ekologiczną wśród uczniów oraz nawyku obcowania z naturą, stanowiła istotny punkt realizacji obchodów 100-lecia szkoły. Wsparcie finansowe zawdzięczamy Radzie Rodziców i Radzie Słuchaczy.

Szkolny Klub Wolontariatu “Dar Życia” uczcił rocznicę organizując 5 października Charytatywny Teleturniej „Milionerzy”. Nagrodę główną przekazano na ręce Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, Pana Jana Fajkiela. Czek na kwotę 2070 zł został zamieniony na piękną i tak potrzebną podopiecznym ośrodka nową lodówkę.

20 października 2020 r. odbyła się kolejna impreza w ramach projektu. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili grę miejską: „Śladami historii Naszej Szkoły – Poszukiwania Gigantycznej Kapsuły Czasu”. Poruszając się po sygnale GPS, drużyny przebyły trasę ok. 6 km, przy czym najlepsza drużyna pokonała ją w 1 h i 13 min. Zwyciężczynie odnalazły zaginiony relikt i oddały go w ręce prawowitego właściciela Pana Dyrektora Zbigniewa Smolińskiego.

6 grudnia 2020 roku zakończył się jedyny w swoim rodzaju konkurs pt.: „Zostań autorem słów hymnu naszej szkoły!” Podjęto próbę stworzenia teksu do istniejącej już muzyki i to z sukcesem. Młodzież pracowała w grupach i powstało 12 autorskich projektów. Zwycięskie teksty były bazą i inspiracją do stworzenia ostatecznego brzmienia hymnu szkolnego.

W styczniu zakończono marsz społeczności szkolnej z kijami Nordic Walking „100 kilometrów na 100 lecie szkoły”.

W bardzo wyjątkowym czasie przyszło szkole świętować swoją rocznicę, od marca 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną imprezy były wielokrotnie przekładane, a kilka z zaplanowanych odwołano.