I miejsce w Ogólnopolskim projekcie „Tradycyjny sad”


Z radością informujemy,że uczennice naszej szkoły, czyli grupa „Gigantów”- reprezentowanych przez uczennice architektury krajobrazu: Klaudię Bucholc, Agatę Smolińską, Karolinę Pawlak, Wiktorię Gronowicz, Weronikę Prus, Weronikę Jarzyńską, Wiktorię Samulską oraz Patrycję Tadych pod opieką Pani Moniki Janas – Cieszyńskiej, odniosły wielki sukces w Ogólnopolskim Konkursie i Projekcie „Tradycyjny Sad”.

Grupa zajęła I miejsce (660 pkt) na ponad 80 szkół polskich w kategorii klas powyżej VI klasy, które zgłosiły się do udziału w projekcie. Zadaniem naszych uczniów było promowanie idei zakładania tradycyjnych sadów i spożywania owoców niepryskanych, pochodzących od starych odmian śliwy.

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian śliw.

Projekt polegał na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu, składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad został założony przy szkole i będzie prowadzony w sposób naturalny.

Według opinii ekspertów: ekologów i pomologów, nasze uczennice wykazały się olbrzymią wiedzą i wielkim zaangażowaniem w podejmowanych przedsięwzięciach. Eksperci uznali, że  praca została wykonana przez uczestników projektu bardzo profesjonalnie..

Za swoją pracę i zaangażowanie uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora projektu Fundację – BOŚ.

Podziękowania za pomoc i wsparcie w realizacji projektu kierujemy do Pani Beaty Klapiszewskiej – Kaźmierczak, Pana Jerzego Springera, Pana Roberta Woźniaka oraz Pana Wojciecha Skrzypczaka.