Mamy Brązową Tarczę w rankingu „Perspektyw”


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu jest w gronie najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2021”.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniały tzw. kryterium wyjścia. Nasze Technikum uplasowało się na 431 miejscu w kraju, 36 miejscu w Wielkopolsce(w zeszłym roku miejsce 54) i 1 miejscu w powiecie.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji  (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%),  wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 %).

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy już podejmują decyzje o dalszej ścieżce kształcenia.