II KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE


Uczniowie naszej szkoły w składzie: Milena Samolak, Martyna Wocińska i Julian Szramkowski brali udziału w drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu wągrowieckiego pt.: Wiem- Umiem- Działam „W.U.DZ”.

Organizatorem konkursu było I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, a partnerami: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Urząd Miasta Wągrowiec, Komenda Powiatowa PSP oraz Komenda Powiatowa Policji.

Celem konkursu była:

  • popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności,
  • propagowanie tematyki bezpieczeństwa w sieci i ruchu drogowym,
  • kultywowanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży,
  • wyrabianie u uczniów prawidłowych nawyków oraz zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

 

Konkurs odbywał się w wersji elektronicznej i obejmował następujące zadania:

  • test z wiedzy (w dwóch kategoriach wiekowych, zawierał treści ujęte w podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w danym typie szkoły i składał się z 30 zadań zamkniętych. Każdy członek drużyny rozwiązywał test indywidualnie, a uzyskane punkty były sumowane. Czas na rozwiązanie testu: 30 minut).
  • szczegółowe określenie działań ratowniczych na podstawie opisu zdarzenia sytuacji. (Drużyna ustalała wspólnie treść opisu i przesyłała organizatorowi jedną wersję).

Drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.