Serduszko puka w rytmie cha-cha…. ?


Bohaterem tego artykułu jest serce, centrum naszego organizmu. Serce jest jednym z najważniejszych narządów wewnętrznych człowieka.

Przez setki lat uważano, że to właśnie w sercu mieszczą się myśli i dusza, a nie w mózgu. Stąd dawniej uważano serce za symbol życia doczesnego i obarczano je odpowiedzialnością za nie, bo gdy serce przestawało bić, to życie się kończyło.

Serce też identyfikowano z naszym życiem uczuciowym i od dawna jest ono symbolem miłości.

14 lutego obchodzone są Walentynki. Nazwa pochodzi od Świętego Walentego – także patrona miłości i zakochanych. W Polsce to święto zyskało na popularności w latach 90 – tych XX wieku. Tradycją tego dnia jest wzajemne wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek, tak zwanych ,,walentynek”. Najczęściej bywają one czerwone, w kształcie serca, opatrzone wierszykiem, a często i szczerym wyznaniem uczuć.

I choć ,,serce nie sługa” – jak mówi stare porzekadło, to warto zapoznać się z zestawem ciekawostek na temat jego rzeczywistego fizjologicznego funkcjonowania:

 • Serce człowieka jest tak skonstruowane, że mogłoby sprawnie działać przez 120-150 lat.
 • Serce jest pierwszym organem wewnętrznym, który powstaje u człowieka. Ma to miejsce już w 21 dniu od poczęcia. Co ciekawe nie ma wtedy jeszcze wykształconego mózgu, ani układu nerwowego, więc nie wiadomo co daje impuls sercu do bicia.
 • To najintensywniej pracujący mięsień naszego ciała. Serce uderza około 115 tysięcy razy dziennie W ciągu życia człowieka przepompowuje ponad 170 milionów litrów krwi, uderzając ponad 3 miliardy razy.
 • Średnia waga serca waha się od 220 gramów u kobiet do 350 gramów u mężczyzn.
 • W ciągu minuty pompuje 5 – 6 litrów krwi. W ciągu godziny to ponad 300 litrów, a w ciągu dnia – ponad 7 tysięcy.
 • Potrafi zwiększyć swoją wydajność pięciokrotnie w sytuacjach stresowych. Długotrwały stres znacznie eksploatuje mięsień sercowy, skracając jego żywotność. Napływ hor­mo­nów stre­so­wych pod­nosi ciśnie­nie i zwięk­sza odkła­da­nie się tłusz­czu na ścian­kach naczyń krwio­no­śnych, co utrud­nia prze­pływ krwi i serce musi pra­co­wać moc­niej. Następ­stwem są zabu­rze­nia rytmu serca, zawały lub udary.
 • Serce dorosłego człowieka uderza 70 razy na minutę, u noworodka 120 razy na minutę.
 • Pojedynczy skurcz serca pompuje 60 – 80 mililitrów krwi do aorty.
 • Serce odpoczywa jedynie w ułamku sekundy w czasie rozkurczu.
 • Pod­czas wysiłku fizycz­nego ilość krwi prze­pły­wa­ją­cej przez serce wzra­sta czterokrotnie.
 • Naczy­nia wień­cowe u kobiet są cień­sze i bar­dziej kręte niż u mężczyzn.
 • Pierwsza operacja na otwartym sercu miała miejsce w 1893 roku.
 • Pierwszy rozrusznik serca wszczepiono w 1958 roku Szwedowi Arne Larsson’owi.Zmarł w wieku 86 lat, przeżywszy nie tylko chirurga, który go operował, ale także wynalazcę kardiosymulatora.
 • Pierwszy udany przeszczep serca miał miejsce w 1967 roku w RPA.
 • Serce może bić nawet po wyjęciu z ciała. Jest to możliwe dzięki wytwarzaniu i rozprowadzaniu przez serce impulsów elektrycznych powodujących skurcz. Serce będzie biło tak długo, jak długo ma dostęp do tlenu oraz posiada energię w postaci nośnika ATP.
 • Łączna długość wszystkich naczyń, które doprowadzają krew z życiodajnym tlenem do naszych komórek wynosi ponad 100 tysięcy kilometrów. To wystarczy, aby opasać kulę ziemską 2,5 razy! 
 • Najstarsza choroba serca została wykryta u 3 500-letniej mumii egipskiej królowej Ahmose – Meritamon.
 • Leonardo da Vinci – dzięki przeprowadzanym przez siebie, nielegalnym wówczas [pierwsze lata XVI w], sekcjom zwłok, jako pierwszy opisał serce człowieka. Dziś robotów pod nazwą Da Vinci używa się do operacji chirurgicznych, m.in. w kardiochirurgii.
 • Światowy Dzień Serca przypada na 28 września.

Aby nasze serce było zdrowe i służyło nam do późnej starości, powinniśmy dbać o prawidłowe odżywianie i ruch – najlepiej na świeżym powietrzu.

I jeszcze jedno: wbrew utartym wyobrażeniom, to nie w sercu mieszkają nasze uczucia. Za nie odpowiedzialny jest zupełnie inny narząd – ciekawe czy wiesz, który?

Pozdrawiam miło i walentynkowo. Życzę pięknej i spokojnej niedzieli, a kiedy wsłuchacie się w bicie swojego serduszka, niech bije ono zdrowo i radośnie dla Was i Waszych bliskich.

                                                                                                          Wasza Walentynka