KODEKS WARTOŚCI


Na początku można sobie postawić pytanie: Po co nam wartości i dlaczego chcemy je zmieniać?

Wartości dotyczą każdego wymiaru naszego życia, począwszy od wyboru posiłku (wartości odżywcze), a na dylematach duchowych skończywszy (normy moralne). Człowiek jest istotą rozumną i świadomą, świadomą siebie, swojego postępowania i odpowiedzialności za nie, dlatego dąży w życiu do osiągania określonych wartości. Dzięki wartościom określamy swoje postawy życiowe, normy moralne. Wartości mają też wpływ na nasze stany emocjonalne i samoocenę. Dzięki realizacji swoich wartości człowiek może osiągnąć przysłowiowe szczęście, czyli pełną harmonię pomiędzy ciałem, duchem, sercem i umysłem.

Co zyskujemy dzięki posiadaniu systemu wartości?
Po pierwsze, dzięki wartościom określamy co jest dla nas ważne, pożądane, niezbędne.

Po drugie wpływają na nasze cele życiowe i sposób ich realizacji, czyli określają plany życiowe, niczym drogowskazy.

Po trzecie wpływają na kryteria naszych ocen, decyzji, wyborów, szczególnie zaś na samoocenę.

Zatem jaki powinien obowiązywać w szkole „Kodeks wartości”?

Tworzyliśmy go razem. Cała społeczność szkolna wypełniła ankiety dotyczące wartości, zastanawialiśmy się czym są, co wpływa na nasze wybory i jakimi chcemy być ludźmi. „Kodeks wartości” Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu powstał jako wypadkowa wszystkich preferowanych wartości przez Rodziców, Nauczycieli, Pracowników oraz Uczniów.

Każda Grupa wybrała i ustaliła hierarchię wartości:

Skala wartości  

   od 5-1               

 (5 najwyższa)

 

 Rodzice

 

 Nauczyciele

i Pracownicy

 Uczniowie

 

5 tolerancja szacunek szacunek
4 szacunek tolerancja przyjaźń
3 odpowiedzialność odpowiedzialność odpowiedzialność
2 przyjaźń uczciwość uczciwość
1 życzliwość życzliwość miłość

Podsumowując:

„Kodeks wartości” naszej szkoły jest następujący:

I – SZACUNEK (14 pkt)

II – TOLERANCJA (9 pkt)

III – ODPOWIEDZIALNOŚĆ (9 pkt)

IV – PRZYJAŹŃ (6 pkt)