„Drzwi otwarte” online w ZS nr 1


16 marca 2021r. spotkaliśmy się z ósmoklasistami i ich rodzicami online na „Drzwiach otwartych” naszej szkoły.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Kacper Chrostowski i Cezary Cieślak. Pozdrowienia oraz komentarze analizowała i przekazywała z wirtualnego studia Paulina Jaskulska.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie – oglądało nas łącznie na YouTube i Facebooku 1000 osób.

Wydarzenie otworzyło Intro ” Drzwi otwartych” – kolorowe kredki symbolizujące różnorodność kierunków i specjalności uruchomionych w szkole. Stworzone ono zostało  przez uczennice technikum fotografii i multimediów.

Obrazy prezentujące zawodową galerię zrealizowała telewizja szkolna TV Giganci.

Na pytania po filmach odpowiadali przedstawiciele poszczególnych kierunków technikum: Kamila Kamińska(III Ti), Maria Michalak, Mikołaj Piasecki, Nikodem Szpis (III Tmp), Zuzanna Borakiewicz (II Tg 5), Jakub Kozubek (III Te), Zuzanna Frasońska, Damian Pendowski (II Tf5), Ida Bejm, Nikola Kruś (II Tg 5), Zuzanna Magda, Anna Rusiewicz (II Tż5), Weronika Prus, Klaudia Bucholc (II Tma), Julia Papierska, Julia Szumlicz (II Tf), Martyna Marcinkowska (II TL5).

Na finał przygotowano Jerusalema Challenge. W filmie wystąpili dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły. Jego scenariusz przygotowała pani Agnieszka Zych, która wspólnie z panią Arletą Szwedek zajęła się również jego choreografią . Kierownikiem produkcji był pan Witold Krystkowiak. Operatorami kamer Bruno Tyborski i Jakub Brząkowski. Zdjęcia z drona Kasper Grzegorzewski.

Nad całością czuwały wicedyrektor Izabella Krystkowiak i wicedyrektor Barbara Tadeusz Budnik.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w promocję szkoły.