Live Lessons


26 kwietnia uczniowie klas 2Tl5 i 2Tg5 wraz z Panią Agatą Jamroży i Panią Agnieszką Gałowską uczestniczyli w wyjątkowej lekcji języka angielskiego – na żywo, zorganizowanej przez PEARSON i zespół BBC w ramach projektu Live Classes.

Tematyką lekcji były podróże oraz przygody życia. Spotkanie było niecodzienną okazją do doskonalenia umiejętności językowych w kontakcie z native speakerem. Zajęcia prowadził doświadczony brytyjski nauczyciel, Harry Waters. W interesujący oraz zabawny sposób przeprowadził zajęcia, w których uczniowie brali czynny udział. Wykonywali ćwiczenia, mówiąc i zadając pytania, tworząc tym samym szansę na przełamanie barier językowych. Zajęcia wzbudziły dużo pozytywnych emocji, co okazało się niezwykle motywujące.