Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej


Kwiecień jest Miesiącem Pamięci Narodowej. W miesiącu tym szczególnie pamiętamy o poległych w czasie walk, ale też o tych, którzy zginęli z rąk okupantów. Takim miejscem mordu na obywatelach polskich jest mogiła w lesie w Bukowcu pod Wągrowcem. W mogile spoczywają prochy 107 obywateli. Młodzież naszej szkoły naszej tj. Gabriela Konwińska, Igor Smykowski oraz Wojciech Wojciński wykorzystali wolny dzień od zajęć szkolnych i oczyścili pomnik oraz obejście. Zapali symboliczne znicze na mogile pomordowanych.