Zakończenie roku szkolnego 2020/2021


Nadszedł ten długo wyczekiwany czas radości i wolności. Czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy – wakacje!

25 czerwca 2021 r. o godzinie 8:30 rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Podczas uroczystości po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły, następnie odbyła się przemowa dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Smolińskiego, który podziękował wszystkim za włożony trud i zaangażowanie oraz złożył gratulacje uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Życzenia w imieniu władz samorządowych przekazał członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Pan Jerzy Springer. Wychowawcy klas wręczyli świadectwa i podziękowali uczniom  za całoroczny trud i wysiłek, a w szczególności za zapał i ciężką pracę zdalną.

Na ogromne gratulacje zasłużyło w roku szkolnym 2020/2021 42 uczniów naszej szkoły, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,0. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 86 osób, a 140 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,5. Samorząd uczniowski wytypował dwóch uczniów Technikum z najlepszą średnią do stypendium Prezesa Rady Ministrów. To wyjątkowe wyróżnienie jest nie tylko potwierdzeniem intensywnej pracy, zdolności i wielkiego zaangażowania, ale również motywacją do podejmowania kolejnych, ambitnych wyzwań. Wyrazy uznania przyjęli Kamila Kamińska i Wojciech Tyll. Gratulujemy serdecznie oraz życzymy dalszych sukcesów, realizacji planów i marzeń.

Po części oficjalnej uczniowie klas: 2 Tl5, 3 Tmp oraz szkolny zespół muzyczny pod opieką pań: Ewy Nogalskiej i Lucyny Walewskiej – Jastrząbek zaprezentowali część artystyczną. Uczniowie podziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom za niegasnący zapał w przekazywaniu wiedzy, cierpliwość, szacunek i okazane serce. Nie zabrakło podziękowań oraz życzeń dla uczniów trzecich klas Szkoły Branżowej. Dokonano także uroczystego podsumowania wielu inicjatyw, które rozwinęły działalność szkoły. W tym wyjątkowym dniu nasi artyści przypomnieli o ważnych wydarzeniach, które odbyły się podczas nauczania stacjonarnego oraz zdalnego. Uroczystość uświetniły utwory muzyczne wykonane przez szkolny zespół muzyczny.

Życzymy, aby tegoroczne wakacje były słoneczne, ciepłe i bezpieczne. Wielu niezapomnianych wrażeń i zwyczajnie do zobaczenia we wrześniu!