Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty!


Po dwóch miesiącach wypoczynku, nadszedł wreszcie ten dzień! Wypoczęci i pełni optymizmu rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego prowadził przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego – Cezary Cieślak.

Pan dyrektor Zbigniew Smoliński powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. W przemówieniu poruszył temat zadań i celów do jakich powinni dążyć. Zapewnił młodych ludzi o profesjonalnej kadrze, pomocy ze strony nauczycieli i pracowników szkoły, którzy w każdej sytuacji będą ich wspierać. Podziękował, że wybrali naszą szkołę.

Pan dyrektor Zbigniew Smoliński w trakcie przemówienia odwołał się również do wydarzeń z 1 września 1939 roku. Giganci pamiętają o ofiarach i w rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcili minutą ciszy poległych tego konfliktu.

Po powitaniach i przemówieniach wyróżniono uczniów naszej szkoły. Pan Robert Woźniak, przedstawiciel Rady Powiatu w imieniu Starosty Wągrowieckiego odczytał list oraz poinformował o wyróżnieniu 36 uczniów stypendiami za wybitne osiągnięcia w nauce, w roku szkolnym 2020/2021. Certyfikaty uroczyście zostaną wręczone w klasach.

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Pani dyrektor Izabela Krystkowiak przedstawiła zespołom klasowym wychowawców, z którymi po apelu udali się do sal, gdzie omówiono najistotniejsze kwestie związane z organizacją nowego roku szkolnego.