TikTok – RUSZAMY!!!


„Misją TikToka jest inspirowanie kreatywności użytkowników oraz przynoszenie im radości. Budujemy globalną społeczność, w ramach której można tworzyć i udostępniać oryginalne treści, odkrywać otaczający świat i poznawać ludzi z różnych zakątków Ziemi. Wraz z naszym rozwojem staramy się utrzymywać przyjazne środowisko dla naszej społeczności.”

Chcemy spróbować przekazywać WAM, czyli nauczycielom, rodzicom i uczniom, oraz naszym sympatykom treści związane z naszą szkołą – Zespołem Szkól nr 1 w Wągrowcu, treści, które będą skłaniały do refleksji, radości iuśmiechu. Będziemy promowaćszkołę oraz przedstawiać różne wydarzenia związane z naszą pracą i nauką, to, co dzieją się u NAS.

Mamy nadzieję na pomoc i współpracę ze strony szkoły, nauczycieli, uczniów. Razem mamy możliwość tworzenia wyjątkowej społeczności tiktoka.

„Regulamin TikToka”

Warunki są proste i prosto zdefiniowane:
1. Warunkiem przystąpienia do szkolnego „klubu tiktoka” jest stworzenie na swoim profilu specjalnego konta zawierającego w nazwie słowo uczeń lub nauczyciel np. uczeń_ 1222; nauczyciel_ 2341. Oczywiście mogą nagrywać filmiki uczniowie i nauczyciele.
2. Każdy nagrany tiktok zostaje poddany weryfikacji. Decydując się na nagranie, wyrażamy jednoznacznie zgodę na opublikowanie go.
3. Nagranie nie powinno zawierać treści wulgarnych, nagości, obrażających innych. Kierujemy się wartościami, które sami wybraliśmy, wybranymi przez szkołę, czyli: szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, przyjaźń i uczciwość.
4. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Pana Łukasza P. i Tomasza C.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvm.tiktok.com%2FZMRbEUDVD%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KMhzeO7bx0uCqxLxAiyxMUiQpewC9iZzejW4zSV6cksEj4s_QxcD4-Qw&h=AT3NyXTvH61DBlmnGQ8rJeOwE4U2U3_doGWTbn5ycUNYc9c0wfBqoAhS48cAfTL00BAOIMB0VrK4PJRVxu2VATP5ftqPlbn8G2jy-rSkX_orbhu6VZObXEhFjaZlL2unJEw5EA