Tydzień Szczęścia w Szkole – świętuj z nami 27.09 – 01.10.2021!


 Zapraszamy do celebrowania Tygodnia Szczęścia w Szkole. Po raz pierwszy w naszej szkole, ale ufamy że nie po raz ostatni.

„Szczęście w szkole – to możliwe?- powiedzmy o co nam chodzi!!!

Pomysł wywodzi się z idei świętowania Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy – International Week of Happinessat Work. Skoro w pracy można, to w szkole tym bardziej!

Eventy w ramach Happinessat School zostały już oficjalnie włączone w międzynarodowy kalendarz. Tematyka szczęścia i dobrostanu powinna być stałym elementem życia, funkcjonowania nie tylko szkoły, ale domu i pracy. W sytuacji jednak, gdy nie jest to standardem, warto podkreślać wagę tych tematów i mówić o nich w ściśle dedykowanych ku temu momentach, by uczyć się nowego, dobrego funkcjonowania

Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na efekty kształcenia. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole, w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej.

Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu dobrej przyjacielskiej relacji. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie w tak trudnym obecnym czasie.

Chcecie być szczęśliwymi dorosłymi? Wiemy, że TAK!!! W tym tygodniu planujemy dla Was niespodzianki, które znajdziecie w każdym zakątku szkoły.

Chcemy poruszyć kwestię szczęścia w różnych wymiarach:

 • emocji,
 • poczucia sensu,
 • zaangażowania,
 • bliskości z innymi,
 • odkrywania swoich mocnych stron i pozytywów u innych,
 • zdrowia,
 • odpoczynku,
 • zaangażowania.

Chodzi o podjęcie w tym czasie tematyki szczęścia, które przejawia się, według Martina Seligmana, w:

 1. przeżywaniu różnych pozytywnych emocji – radości, dumy, wdzięczności, zachwytu,
 2. odkrywaniu swoich mocnych stron, talentów, potencjału,
 3. doświadczaniu sensu życia – co ja tutaj robię? jaki jest cel mojej pracy, nauki, życia,

Przy okazji można koncentrować się na każdym z haseł i czynić z nich zagadnienia warte poświęcenia dłuższej uwagi, przedyskutowania na późniejszych zajęciach:

 • Czym jest życzliwość? Jak się czujesz, gdy okazujesz życzliwość? Jak się czujesz, gdy życzliwość otrzymujesz?
 • Jak wdzięczność wpływa na empatię?
 • Co przeżywasz, gdy robisz komuś miłą niespodziankę?
 • Dlaczego śmiech sprzyja zdrowiu?
 • Jak celebrowanie wpływa na koncentrację uwagi?

Przeżywanie pozytywnych emocji jest ważne, bo dobre dla naszego życia i zdrowia. Nie chodzi tu o negowanie trudnych emocji, czy ich bagatelizowanie. Chodzi o ich równoważenie, a nawet o przewagę przeżywania emocji pozytywnych, nad tymi nieprzyjemnymi.

Zachęcamy i zapraszamy do wspólnego świętowania dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli i szkolną administrację. Niech to będzie nasze wspólne świętowanie – szkolne, klasowe, zespołowe, wspólnotowe.

Razem celebrujmy dobry czas i dzielmy się dobrem! Pięknej inauguracji roku szkolnego!