Szkolenie strzeleckie


25.09.2021 r. w ramach przedmiotu Przysposobienie policyjno-wojskowe słuchacze klasy 3 LO2 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim, na strzelnicy sportowej w Kobylcu.

Zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi teorii strzału, budowy karabinu, zgrywaniem przyrządów celowniczych oraz zasadami bezpieczeństwa. W części praktycznej oddawali strzały z karabinu pneumatycznego Winchester do tarczy. Jest to karabin powtarzalny z zamkiem dwutaktowym, przeładowywany przy pomocy dźwigni. Słuchacze kształcąc się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych o profilu policyjno – wojskowym mają możliwość w przyszłości zostać żołnierzami sił zbrojnych RP lub policjantami. Organizatorem szkolenia był Waldemar Rojtek.