Mechatronicy w Serpol – Cosmetics


Grupa mechatroniczna z klasy 3Tma odbyła wycieczkę wraz z nauczycielem panem Piotrem Nogalskim do Serpol – Cosmetics w Mieścisku.

Uczniowie poznali linię automatycznego uzdatniania wody, nowoczesną linię przechowywania i magazynowania środków przedprodukcyjnych, a następnie poznali zasadę rozlewania substancji płynnych do opakowań.

Firma Serpol posiada także nowoczesne urządzenia i systemy mechatroniczne do rozlewania i pakowania środków kosmetycznych. Mechatronicy zdobyli wiedzę z zakresu projektowania linii technologicznych, systemów automatyki oraz specyfiki działu utrzymania ruchu. Dziękujemy Serpol –  Cosmetics za miłe przyjęcie, zdobyte doświadczenie, które rozwinęło zainteresowania uczniów.