EKO – LEKCJA – wizyta w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Toniszewie


20 października w ramach innowacyjnych działań Klubu Ekolog, uczniowie klas IVTe, IV Tl, IIITg5 wraz z opiekunami: panią Moniką Janas – Cieszyńską, panią Beatą Klapiszewską – Kaźmierczak oraz panią Emilią Paradowską odbyli wizytę w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Toniszewie.

Uczniowie mieli możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej gospodarki odpadami i recyklingu, a co najważniejsze zwiedzić składowisko i zapoznać się z jego funkcjonowaniem. Pracownik składowiska opowiedział również młodzieży o historii powstania składowiska. Uczniowie wraz z opiekunami obejrzeli jego poszczególne elementy: kwatery na odpady, zrekultywowaną część składowiska, instalację produkcji energii, ścieżkę edukacyjną, zaplecze biurowe, plac gromadzenia selektywnie zbieranych opakowań oraz plac na odpady wielkogabarytowe itd. Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki oraz zakładki z informacjami na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Wycieczka miała uświadomić młodzieży, jak ważnym tematem jest prawidłowe gospodarowanie odpadami. Jakie odpady powinny trafić do pojemnika z odpadami zmieszanymi, a co powinno być zbierane selektywnie.