Zajęcia z ratownikiem medycznym


W dniu 23.10.2021 r. odbyło się spotkanie słuchaczy klas 3LO1 i 3LO2 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o profilu policyjno – wojskowym z ratownikiem medycznym Robertem Kośmickim.

Słuchacze naszej szkoły dowiedzieli się, jak reagować w sytuacjach nagłych zagrażających życiu. Zapoznali się z procedurami postępowania przy omdleniach, zadławieniach, krwotokach, ranach i złamaniach. Przy użyciu fantoma ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową z wykorzystaniem AED (defibrylatora). Urządzenie to analizuje rytm serca poszkodowanego. Informuje przy pomocy komend głosowych i wizualnych czy konieczna jest defibrylacja, czyli zastosowanie impulsu elektrycznego w celu wygaszenia zaburzeń serca. AED dostępne jest w naszej szkole przy wejściu do holu głównego. Organizatorem spotkania był pan Waldemar Rojtek.