Logistyka w wojsku


27.10.2021 r. odbyło się na auli spotkanie z przedstawicielami Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy, którą reprezentowały następujące osoby:
płk. prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – dziekan wydziału Zarządzania i Dowodzenia,
ppłk dr inż. Dariusz Grala – prodziekan wydziału Zarządzania i Dowodzenia,
mjr dr inż. Waldemar Pawlos – ambasador kierunku logistyka.
Uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem wykładu na temat logistyki w wojsku, kierunków jej rozwoju i możliwości pracy dla logistyka w wojsku, opartego na doświadczeniach z udziału w misjach wojskowych w Czadzie. Obejrzeli także prezentację przedstawiającą Akademię Sztuki Wojennej i szerokie możliwości, jakie otwierają się przed studentami tej uczelni, która jest czołową uczelnią wojskową w naszym kraju. Goście odpowiedzieli wyczerpująco na pytania uczniów, które dotyczyły przede wszystkim praktycznej strony studiowania.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich i  czwartych  technikum logistycznego. Otrzymali oni również drobne upominki. Spotkanie zorganizowała dr Magdalena Jałowiec.