NIE LĘKAJCIE SIĘ! XXI Dzień Papieski


Non abiatepaura. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Po raz kolejny, już 21 pochylamy się, nad nauczaniem naszego rodaka – św. Jana Pawła II. Kolejny Dzień Papieski skłania nas do refleksji nad naszym życiem i postępowaniem. Non abiatepaura. Nie lękajcie się…otwórzcie drzwi Chrystusowi.

W czasie uroczystej inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 r. papież wygłosił swoją programową homilię, która stała się zapowiedzią nowego pontyfikatu.

Jan Paweł II wypowiedział donośnym głosem znamienne słowa „Nie lękajcie się!” „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”