Profilaktyka raka piersi


Październik jest miesiącem przypominania kobietom jak dramatyczna jest walka z nowotworem piersi.

Jest to typ nowotworu, który jest bardzo często wykrywany u kobiet w różnym wieku. Obecnie bardzo niepokojącym zjawiskiem jest to, że nowotwór piersi stwierdza się u coraz młodszych kobiet. Mając na uwadze jak ważny to temat, Klub Promocji Zdrowia zorganizował spotkanie ze specjalistą, edukatorem wiedzy o nowotworze piersi. W ramach lekcji wychowawczych uczennice klas czwartych uczestniczyły w spotkaniu z panią Anetą Grabicką, która upowszechnia wiedzę o profilaktyce dla kobiet. Pani Aneta współpracuje z fundacją „Wsparcie na starcie”. Organizacja ta działa na rzecz profilaktyki raka piersi. Działania fundacji wspiera wielu artystów, m.in Elżbieta Romanowska czy Oliwia Bosowska. Pani Aneta Grabicka przeprowadziła w naszej szkole spotkanie dla uczennic i zainteresowanych tematem pracowników szkoły. W trakcie spotkania omówiła jak zapobiegać nowotworom piersi. Przedstawiła dostępną diagnostykę oraz metody leczenia tego typu nowotworu. W swoim spotkaniu uwzględniła też podanie statystyk na temat wykrywania nowotworów kobiecych. Te dane naprawdę budzą zaniepokojenie. Spotkania z panią Anetą Grabicką będą elementem działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o nowotworach.