Terenoznawstwo z klasą 3 LO2


13 listopada w Ośrodku Edukacji Leśnej w Wągrowcu słuchacze klasy 3 LO2 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach, w ramach lekcji przysposobienie policyjno – wojskowe.

Tematem zajęć było terenoznawstwo. Słuchacze przy pomocy map i kompasów wyznaczali własne położenie, odległości od obiektów, marsz na azymut. Zapoznali się z vademecum survivalu – sztuki przetrwania, nabywali umiejętności rozpalania ognia przy pomocy krzesiwa, wykorzystywania przedmiotów ułatwiających przeżycie w trudnych warunkach, zapoznali się z rodzajami podstawowych węzłów wykorzystywanych we wspinaczce i żeglarstwie. Zajęcia przeprowadził pan Waldemar Rojtek.