Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych


Dnia 23 listopada 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawą prawną organizacji i przeprowadzenia olimpiady jest ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada miała na celu:
– propagować przezorność ubezpieczeniową i solidarność międzypokoleniową,
– pobudzać i rozwijać zainteresowania uczniów problematyką ubezpieczeń społecznych,
– upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z III i IV klasy Technikum ekonomicznego.
Za nimi I etap, w którym zmagali się z testem, składającym się 20 pytań jednokrotnego wyboru, który rozwiązywali przez 30 minut.

Najlepszymi okazali się w kolejności zdobytych punktów:
Jakub Kozubek z kl. IV Te
Jakub Dębowski z kl. III Te
Martyna Zielke z kl. III Te
Zostali oni zgłoszeni jako zespół do etapu wojewódzkiego (zakwalifikowanych zostanie tylko 20 szkół). Oczekujemy na wiadomość i trzymamy za nich kciuki. Danuta Białecka