Debata Oksfordzka


8 grudnia 2021 r. odbyła się w naszej szkole I Debata Oksfordzka, której teza brzmiała: Odnawialne źródła energii są konieczne i opłacalne dla przyszłości  Polski.

Była to doskonała okazja do wymiany poglądów i zaprezentowania umiejętności oratorskich. Udział w debacie wzięli uczniowie klas III. Drużynę propozycji reprezentowali: Klaudia Bucholc, Weronika Prus, Maja Zadroga, Kacper Szmańko, Piotr Kowalczewski, Maciej Glimm oraz Wojciech Tyll. Natomiast grupę opozycji tworzyli: Anna Wojtecka, Wiktoria Pałka, Patrycja Fijołek, Romana Olejniczak, Kornelia Czerwińska, Martyna Zielke i Jakub Dębowski.

Nad prawidłowym przebiegiem, formą i strukturą spotkania czuwała marszałek debaty Wiktoria Pawłowska.

Czym jest debata oksfordzka?  To rodzaj debaty, która ma dokładnie ustalony przebieg, zadaniem uczestników jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Debata oksfordzka to rozwój umiejętności: retoryki, argumentacji, wystąpień publicznych, swobody wypowiedzi, kulturalnej dyskusji.

Podczas debaty każdy mówca miał ściśle określoną rolę oraz ograniczony czas, który wynosił 5 minut na wypowiedź. Strony występowały naprzemiennie, starając się podważyć argumenty przedmówcy. Dzięki wcześniej organizowanym spotkaniom, młodzież  nauczyła się konstruowania mów, radzenia sobie ze stresem, doskonalenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Po wystąpieniach wszystkich przedstawicieli stron, należące do grona ekspertów panie: Małgorzata Klessa, Magdalena Wekwert, Alicja Kotarba i Beata Klapiszewska-Kaźmierczak miały za zadanie, w oparciu o rzeczowość argumentacji, retoryczną stronę wypowiedzi, oraz kulturę dyskusji wskazać zwycięzcę debaty. Zwyciężyła drużyna opozycji!

Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania od grona ekspertów oraz dyrekcji szkoły. Wraz z gratulacjami wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki. Reakcje zgromadzonej publiczności utwierdziły organizatorów debaty o potrzebie popularyzowania tej formy dyskusji wśród młodych ludzi.

Młodzi debatanci nie tylko podjęli trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania mowy, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów. Było to niezwykle ciekawe i nowe dla nas wszystkich wydarzenie.

Uczestników debaty przygotowała pani Ewa Nogalska, natomiast stronę techniczną oraz przygotowanie materiałów z Odnawialnych Źródeł Energii wykonał pan  Piotr Nogalski.