Testy sprawnościowe do służby w policji i w siłach zbrojnych RP


12 grudnia 2021 r. słuchacze klasy 3 LO2 Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjno – wojskowym naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach sportowych.

Zajęcia miały na celu sprawdzenie własnych możliwości w pokonywaniu policyjnego sprawnościowego toru przeszkód i wykonywaniu wojskowych ćwiczeń kwalifikacyjnych, jak podciąganie się na drążku, podpory przodem na ławce i bieg po kopercie. Były to elementy w prowadzonych obecnie postępowaniach rekrutacyjnych do służby w policji i siłach zbrojnych RP. Sprawdzane były cechy motoryczne jak siła, szybkość, wytrzymałość i moc. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z kryteriami naboru do służb, stawianymi wymaganiami. Prowadzącym zajęcia był pan Waldemar Rojtek.

Istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnych dodatkowych zajęć w celu przygotowania do egzaminów wstępnych do służby w tych formacjach.