Certyfikat współpracy z Fundacją Nasza Ziemia


Zespół Szkól nr 1 w ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia został uhonorowany certyfikatem potwierdzającym udział w 28 Akcji sprzątania świata.

Nasza szkoła współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia, która jest organizacją pozarządową.

Wspólna nasza misja to dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa lokalnego oraz uczniów naszej szkoły, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.

Lepsze zrozumienie systemów ekologicznych pozwala społeczeństwu na przewidywanie skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM .