Logistycy i XVI Forum Nauczycielskie


W piątek 25 lutego 2022 r. nauczyciele logistyki p. Magdalena Wojtasiak-Kozica oraz p. Mariusz Andryszak uczestniczyli w XVI Forum Nauczycielskim zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Konferencja ta odbyła się formie webinarium. Forum jest corocznym podsumowaniem pomocy jaką WSL oferuje nauczycielom kształcącym w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. Informacje uzyskiwane przez osoby uczestniczące mają na celu poprawę jakości kształcenia logistycznego w szkołach średnich. Forum odbywa się w ramach, nowatorskiego na skalę kraju, programu współpracy ze szkołami średnimi.

Prelegentami XVI FORUM NAUCZYCIELSKIEGO byli:

Grzegorz Kurkowski specjalista ds. produktu STILL Polska,

Izabela Antczak Packaging Solutions Manager, UPM Rafkatac,

Joanna Jadach CEO, IDEACENTER,

Marek Styszyński Contract Logistics Manager, Raben Logistics Polska,

Marta Cudziło Lider Grupy Badawczej Logistyki, Z-Ca Dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologi w SBŁ- Poznański Instytut Technologiczny,

Marek Matysik Operations Project Manager w GLS Poland Sp. z o.o.,

Weronika Polc Wyższa Szkoła Logistyki.