Akcja społeczno -edukacyjna „Żonkile”


19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim – największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną „ŻONKILE” by uczcić pamięć o ofiarach holocaustu, powstańcach getta warszawskiego oraz  budować wspólną świadomość historyczną Polaków i Żydów.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to żonkile.

20 kwietnia 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu również  przyłączyli się do akcji. W ramach udziału w projekcie nauczyciele przeprowadzili lekcje, które miały przybliżyć tematykę holokaustu i wydarzeń związanych z wybuchem powstania w Getcie Warszawskim. Mająca doświadczenie jako przewodnik anglojęzyczny w Muzeum Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, pani Agnieszka Gałowska wygłosiła prelekcję na temat holokaustu i samej idei akcji. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film „Muranów – Dzielnica Północna” w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego. Jest to historia mieszkańców dawnej dzielnicy żydowskiej – Muranowa w Warszawie.

By podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia, nauczyciele i uczniowie wspólnie  przygotowali papierowe żonkile. Została również wykonana gazetka przybliżająca wszystkim cele akcji oraz wystawa książek w bibliotece szkolnej. Ponadto, na terenie naszej szkoły zostały zasadzone żonkile, które mają symbolizować pamięć i nadzieję.