Giganci zwycięzcami konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA II”


Uczniowie naszej szkoły wzięli dział w konkursie „Mały Przedsiębiorca”, zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu pod honorowy patronatem Starosty Wągrowieckiego. Zadaniem konkursowym dla uczniów było zaprezentowanie swego pomysłu na działalność gospodarczą w formie BIZNES PLANU.

Celem Konkursu było: popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, promowanie postaw przedsiębiorczych, upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy.

Komisja oceniająca prace konkursowe brała pod uwagę : innowacyjność pomysłu, realność założeń marketingowych przedsięwzięcia, realność założeń finansowych przedsięwzięcia, pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rynek pracy, trwałość przedsięwzięcia i perspektywy rozwoju  (rentowność, płynność).

Komisja w składzie: Beata Korpowska  – dyrektor PUP Wągrowiec, Izabella Głomb – specjalista ds. programów Referatu ds. rynku pracy PUP Wągrowiec, Izabela Nowak – pomoc administracyjna Referatu ds. rynku pracy PUP Wągrowiec, Sławomir Maciaszek – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wągrowiec, przyznała 3 nagrody główne, w tym 2 równorzędne.

I NAGRODA przypadła Zuzannie Hoffmann za projekt: Studio fotograficzne „CameraStudio”,

II NAGRODA – ex aequo Kalina Pituła zaprojekt: Studio fotograficzne „Obiektyw Kaliny”,

II NAGRODA – ex aequo Wojciech Tyll –projekt: Firma czyszcząco – piorąca auta „PUCUŚ”

III NAGRODA Kaja Olender – projekt: Stylizacja paznokci.

Nauczycielem czuwającym nad projektami i wspierającym uczniów był pan Robert Woźniak. Gratulujemy laureatom!