Certyfikat Szkolnego Klubu Wolontariatu


Nasza szkoła w okresie od 5.10.2021 r. do 11.02.2022 r. realizowała zadania w Ogólnopolskim Konkursie: Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Giganci dzięki realizacji poszczególnych zadań otrzymali certyfikat:  ,,Szkolny Klub Wolontariatu”.

W ramach realizacji pierwszego zadania zostały zrealizowane pogadanki na temat „Co to jest wolontariat”, w klasach technikum i szkoły branżowej. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z pojęciem wolontariatu oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych. Pogadanki w klasach zostały zrealizowane przez panie: Martę Jeneralczyk, Beatą Borowiec, Paulinę Pankowską, Katarzynę Trzęsimiech, Ewę Nogalską, Paulinę Mączyńską oraz pana Łukasza Rybaka i Piotra Nogalskiego. Uczniowie bardzo chętnie rozmawiali z nauczycielami o wolontariacie. Podawali ciekawe pomysły, co mogą robić wolontariusze, wymieniali cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza. Tworzyli ponadto kodeks etyczny wolontariusza.

Uczniowie wzięli udział w akcji charytatywnej, podczas której zbierali kosmetyki i słodycze dla podopiecznych z Domu Dziecka w Wągrowcu. Akcja charytatywna trwała w miesiącu listopadzie i została zakończona 6 grudnia 2021r. Jej organizatorami były panie: Marta Jeneralczyk, Aleksandra Gruszka, Katarzyna Trzęsimiech oraz pan Piotr Nogalski. W Mikołajki nauczyciele wraz z uczniami wręczyli dzieciom i młodzieży z Domu Dziecka podarunki. Dla uczniów, którzy przystąpili do tej akcji czekały drobne nagrody.

Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Pogadanki cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczących się. Uczniowie wraz z nauczycielami objaśniali pojęcie altruizmu, empatii oraz wskazywali przykłady pozytywnych zachowań w codziennym życiu. Rozmawiano także o ubóstwie i formach pomocy dla osób, które jej potrzebują. Przeprowadzono także w grupach burzę mózgów na temat chęci pomagania.

Przeprowadzono również akcję samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”. Akcję przygotowała pani Joanna Rossa. Wspólne czytanie, zwłaszcza młodszym kolegom i koleżankom cieszyło się wielkim zainteresowaniem i powodzeniem. Uczniowie mogli korzystać ze zbioru zgromadzonych książek o różnej tematyce. Czytali poszczególne fragmenty zgromadzonych zbiorów. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami z kolegami i koleżankami. Ponadto prowadzili dyskusję na temat przeczytanych fragmentów książek, które najbardziej wzbudziły zainteresowanie. Przeprowadzona akcja cieszyła się wielkim powodzeniem wśród młodzieży.

Zorganizowano także konkurs na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Uczniowie w swoich pracach potrafili udowodnić, dlaczego pomaganie jest fajne, sprawia radość i satysfakcję. Młodzież ujawniła w swoich pracach nie tylko talent pisarski, ale wielkie serce, pokazując, dlaczego warto pomagać. Prace były bardzo interesujące, poprawne językowo i napisane zgodnie z tematem.

Zadaniem w ramach konkursu, w jakim uczestniczyli nasi uczniowie, był także udział w ankiecie na temat: „Czy warto pomagać”? Ankieta miała na celu poznanie opinii młodzieży na temat pomocy i wolontariatu. Efekty były zadawalające, z przeprowadzonej ankiety wynika jednoznacznie, iż młodzież chce pomagać, rozumie potrzebę działalności wolontariatu oraz wykazuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Konkurs przebiegał pomyślnie, efekty są zadawalające, gdyż niejednokrotnie młodzież przedstawiała opinię, że wolontariat jest potrzebny, bezinteresowna pomoc jest konieczna wielu potrzebującym. Uczniowie wykazali się pracowitością, wrażliwością i dobrym sercem. Wykonane zadania rozwijały kreatywność, ciekawość i zainteresowania młodych ludzi. Koordynatorem konkursu był Pan Piotr Nogalski.