Podsumowanie Programu profilaktycznego ,,Uczeń wolny od dopalaczy”


Od początku roku szkolnego do 30 maja br. realizowane były działania w ramach autorskiego Programu profilaktycznego ,,Uczeń wolny od dopalaczy”, opracowanego przez pana Piotra Nogalskiego. Celem programu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne w podejmowaniu właściwych decyzji poprzez ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania, wykształcenie nawyku zdrowego stylu życia.

Przeprowadzony był szereg działań, we współpracy z paniami pedagog oraz nauczycielami i wychowawcami. Młodzież uczestniczyła w miniwykładach pt.: „Niebezpieczeństwo – dopalacze – jak się przed nimi bronić? Wzbogacone były w trakcie zajęć o giełdę pomysłów i mapę mentalną, którą uczniowie tworzyli na temat dopalaczy. Uczniowie za pomocą metody dramy wcielali się w bohaterów, którzy proponują i zachęcają do zażywania dopalaczy oraz potrafiących odmówić i wykazać się postawą asertywną. Młodzież dyskutowała również na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Oglądano także film edukacyjny ,, Stop Dopalaczom”, pokazujący skutki zażywania dopalaczy, zwłaszcza ze strony zdrowotnej oraz wskazujący formy pomocy dla osób uzależnionych. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzano inscenizacje, które podsumowały zdobytą wiedzę na temat działania dopalaczy. Uczniowie brali udział w spotkaniach z rzecznikiem Policji, panem Dominikiem Zielińskim oraz panią Iną Łapacz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Wągrowcu. Zaproszeni goście mówili uczniom o niebezpieczeństwie, skutkach i konsekwencjach zażywania i rozprowadzania dopalaczy, formach pomocy i wsparcia dla osób zażywających dopalacze. Ponadto przeprowadzony został konkurs plastyczny na przygotowanie plakatu pod hasłem „Nie dla dopalaczy!”. I miejsce zajęła Nikola Lihs z klasy I Tf, II miejsce Lidia Gaszyńska z klasy II Tmg, zaś III miejsce otrzymał Bartosz Łasiński z klasy I b2. Gratulujemy serdecznie!