Szkolny Mistrz Mechatroniki


30 maja 2022r. odbył się Międzyszkolny Konkurs ,,Szkolny Mistrz Mechatroniki”, którego organizatorem był pan Piotr Nogalski. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat mechatroniki wśród młodzieży, pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania zawodowego uzyskanego w trakcie kształcenia w zawodzie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką mechatroniczną i kształcenie umiejętności zawodowych.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych z powiatu pilskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego. Konkurs był przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji internetowej do tworzenia testów –  Testportal.

Tytuł ,,Szkolnego Mistrza Mechatroniki” otrzymali: Bartosz Szczepański i Szymon Szymański z Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, Jakub Proch z Zespołu Szkół Technicznych w Pile oraz Krzysztof Kliszewski z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Gratulujemy serdecznie!