Podsumowanie akcji profilaktycznej ,,Stop paleniu!”


Giganci brali aktywny udział w akcji profilaktycznej ,,Stop paleniu!”, którego organizatorem był pan Piotr Nogalski.

Celem akcji było pokazanie szkodliwości palenia papierosów i e-papierów, kształtowanie asertywności oraz promocja zdrowego stylu życia. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach z panią Iną Łapacz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu oraz rzecznikiem Policji, panem Dominikiem Zielińskim, którzy zwrócili uwagę na szkodliwość zdrowotną palenia tytoniu oraz wskazali na miejsca, w których palenie jest zabronione. Podczas spotkania propagowano promocję zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu oraz alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Panie Ewa Nogalska i Joanna Cyganek oraz pan Piotr Nogalski przeprowadzili dyskusję z młodzieżą na temat: ,,Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy?”. Uczniowie wykonywali plakaty przedstawiające szkodliwość palenia oraz pisali listy do osób, którzy palą papierosy, e-papierosy, w których nakłaniali do zerwania z tym nałogiem, używając odpowiednich argumentów. Przeprowadzona akcja korelowała ze Światowym Dniem bez Tytoniu, obchodzonym 31 maja.

Na zakończenie uczniowie rozdawali owoce, kierując się hasłem: Zdrowy owoc, zamiast papierosa! Akcja nagłaśniała zdrowy styl życia, szkodliwość palenia papierosów i e-papierów oraz motywowała do odpowiedzialnych wyborów.