Oprogramowanie magazynowe w logistyce


Uczniowie klasy II TL wzięli udział w zajęciach pt. „Oprogramowanie magazynowe w logistyce”, prowadzonych przez p. Emilię Paradowską i p. Ewelinę Kaczmarek, gdzie realizowali określone zadania, a także zapoznali się z podstawowym oprogramowaniem magazynowym Subiekt GT.
Zajęcia te miały na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia oprogramowania do obrotu magazynowego oraz poprawę jakości pracy uczniów, poprzez stworzenie modelu innowacyjnej metody kształcenia.