Góra Grosza


15 czerwca 2022 roku zakończyła się w naszej szkole akcja Góra Grosza.

Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną w domach dziecka, czy w rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne, czyli pokazanie dzieciom i młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
W zbiórkę monet aktywnie włączyły się wszystkie klasy. Szczególne podziękowania należą się klasie 2Tie oraz pani Danucie Bodus. Łącznie udało nam się zebrać 817,41zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w akcji w przyszłym roku szkolnym.